Hulladékgyűjtés

A projekt legfőbb eleme a folyópartokon található hulladékok összegyűjtése. A magyar oldalon 160 tonna, a román oldalon 4000 tonna hulladék szerepel a program szerinti vállalásban. Továbbá a 83 résztvevő település mindegyikén 1 db. 1,1 m3 -s kuka került kihelezésre és annak ürítését válaltuk 1 éven át 20 alkalommal.

Akciótervek

Mind a 83 település részére készült egy hulladékgazdálkodási akcióterv mely bemutatja, hogy a település vezetői mit tehetnek annak érdekében, hogy a minnél kevesebb hulladék kerüljön a közigazgatási határaikon belül található folyókba. A terv a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült, kiegészítve a jogi eszközökön túli lehetősegekkel.

Laborvizsgálatok

A projekt elején és végén ( a hulladékok összegyűjtése előtt és után ) a mintegy 500 kilométernyi folyószakasz 50 pontján mintákat vettünk és 70 féle vizsgálatot végeztünk, hogy monitorizáljuk a változásokat. Reméljük, hogy a folyók vizminőségében a hulladékok összegyűjtése poztiív változásokat hoz.

Kampány

A projekt sikeressége elképzelhetetlen a minnél szélesebb nyilvánosság bevonása nélkül. Ennek elérését a közvetlen kapcsolat kialakításában láttuk. 141 napnyi fesztiválkampányt bonyolítottunk mintegy 90 településen 3 hónapon át, 60 munkatárs bevonásával. Több mint 3000 emberrel közvetlenül beszéltünk, kérdeztük a véleményét a folyók tisztaságáról…

Nemzetek együttműködve

Különböző nyelvű és kultúrájú nemzetek együttműködése egy közös probléma megoldásán nem egyszerű feladat. Ez a projekt megmutatta nekünk, mennyire nehéz és egyben mennyire felemelő tud lenni a közös megoldás megtalálása.

Pár lépés az egész

1

Megelőzés

2

Újrahasználat

3

Újrahasznosítás

Log in form