Tiszta folyÓk hadmŰvelet

– Közös fellépés a határon átnyúló folyók illegális hulladéklerakóinak felszámolásáért (HURO/0802/035_AF)

Az elmúlt években a Magyar-Román határmenti térségben is jellemző az egy főre eső háztartási-hulladék növekedése (5 év alatt 3-4 % ill. 10-12 % Mo-n és Ro-ban). A prgramterületre eső romániai folyómenti települések nagyobb részén, ill. a Dél-Alföld egyes térségeiben a települési hulladék-kezelés nem megoldott, ezért számos illegális hulladéklerakó okoz helyi problémát illetve a folyók áradása esetén határon átnyúló szennyezéseket is. Az elaprózott településszerkezet és a többnyire nem is létező hulladékgyűjtési szolgáltatások miatt is lerakási lehetőségeket, a hulladékokból a folyókba, majd onnan újra az emberekbe kerülő veszélyes anyagok útját és hatásait, a hulladékok mennyiségének és szakszerű kezelésének lépéseit, a hulladékok keletkezésének megelőzési módszereit, illetve egyes esetekben eddig is hozzájárultak az illegális hulladék megjelenéséhez. A médiakampány segítségével a projekt az érintett lakosság számára bemutatja és eljuttatja a releváns információkat a háztartási hulladékok mennyiségének csökkentéséhez és megfelelő elhelyezéséhez szükséges módszerekről és erre a projekt által felkínált lehetőségekről, valamint a projekt általános céljairól, a hulladéktároló konténerek elhelyezéséről, ürítési rendjéről és a folyópartokon végzett munkálatokról illetve a vízminőség vizsgálatok eredményeiről. A szükséges szemléletformálás érdekében a települések főbb eseményein megjelenítjük a projekt céljait, helyi és regionális médiakampányt szervezünk, továbbá összesen 8000 posztert és 25000 brosúrát helyezünk ki, számos újságcikket és egyéb médiamegjelenést generálunk.

A projekt vezető partnere az Ecocaritas Egyesület. Projektpartnereink az Erdélyi Kárpát Egyesület (Transsylvanian Carpathians Association, Oradea: www.eke.ro) és a Nagyvárad és környékének Önkormányzatai által alapított Zona Metropolitana Association Oradea (www.zmo.ro).
A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül, az Európai Unió, a Magyar Köztársaság és Románia támogatásával jöhet létre.

Log in form